Senast uppdaterad: 5 januari, 2012

Skorsten

 

Vid provtryckning visade det sig att skorstenen läckte som ett såll just i skarven mellan husets två våningar. Den tidigare provtryckningen gjordes för 7 år sedan, så orsaken till läckaget kan vara en eller flera av många. Brukets ålder, 120 år, är naturligtvis en möjlig orsak, husets kontinuerliga rörelser pga vinterns tjäle är en annan. Etersom huset står på lera blir tjälrörelserna större än om det hade stått på något mer väldränerat underlag. Våra egna ingrepp är en annan möjlig orsak. Vi har ju både dränerat utanför grunden och grävt ur inuti huset.

I vilket fall måste skorsten lagas. Vi valde mellan att täta med keramisk bruk eller med slang (insatsrör). Trots att vi vet att vi förlorar värme = verkningsgrad har vi valt slang. Vi vet ju inte säkert varför skorstenen börjat läcka. Om det beror på husets rörelser så riskerar vi att en lagning med keramiskt bruk spricker så att läckaget återkommer. Om rörelserna under den senare tiden har varit större pga våra ingrepp, så är det inte säkert att huset har slutat röra sig mycket.

Ett annat argument för att dra slang är att vi klarar det själva. Vi har inte mycket till övers för hantverkare - våra erfarenheter är för dåliga. Det kanske är värt att nämna att vi inte är hantverkare; det vi arbetar med görs på kontor, med papper och datorer.

 

 
Skorstensöppningen i köket måste flyttas och det får göras stegvis, så att murningen ovanför inte tappar fästet. Slagborrmaskin är ett utmärkt verktyg för att ta bort bruk och dela på tegelstenar.
 
Skorstensöppningen är flyttad, pipan har fått nytt bruk på de ytor man kommer åt. Sotluckan under spisen är förberedd. Den är köpt också, men paketet har inte kommit ännu.
 
Upptill i pipan ser man hur det gamla bruket i princip helt är borta. Det är väl inte konstigt att pipan är otät. Här skall slangen fästas.
 

Slangens bottenplatta med slangen påträdd. Det var inte så lätt att göra spåren för att fästa bottenplattan, men det gick någorlunda bra med vinkelslipen. Det dammade förskräckligt och man såg ingenting när man arbetade.

Bottenplattan täcks med bruk upp till ca 10 cm på slangen och sedan muras det igen. Rättare sagt så görs det omväxlande, så att bruket stannar där det är lagt.

 
Samma operation görs i salen. Där flyttade vi upp rökhålet så långt som möjligt, så att rörspisen kan få så långa kanaler som möjligt. Det blir ändå inte några långa kanaler, eftersom vi har lågt i tak och insatsrörets anslutning gör att rökhålet kommer ett par stenar längre ner än det annars skulle ha gjort.
 
Man kan se igenom skorstenen ut i köket. De tre piporna ligger på rad här i bottenvåneingen, kökspipan, köksventilationen och salspipan, trots att det högst upp sedan är 6 pipor.
 
Här var det lättare att göra spår för bottenplattan, men svårare att få in den på plats, det var lite för lite plats på höjden. Vinkelslipen fixade det.
 
Slangen och bottenplattan är ordentligt täckt med bruk. Det är meningen att det inte skall läcka! Mer bruk läggs på vartefter som väggarna mot ventilationspipan och mot rummet muras upp.
 

Nu är reparationen klar och det återstår bara att putsa på ytan, som senare kommer att döljas helt av rörspisen.

 

 
Här är även reparationen i köket klar och de skadade ytorna skall putsas. Vi har ännu inte bestämt vilken slags yta vi vill ha, så det får bli rå putsning tills vidare.
 

Sista delen av skorstensreparationen var säckadragning - glidgjutning - av de pipor som visserligen inte fått anmärkning, men som vi såg var i dåligt skick.

Kajorna misslyckades ju med sin häckning när det trillade ner bruk och skadade äggen. Ja, ja, de flesta vill inte ha kajor i skorstenen, men vi vill det! De bor ju ändå bara i ventilationspipan och det är så roligt att följa ungarnas utveckling.

Vi glömde visst att ta bilden "före", men så här bra blev det efter 3 dragningar. Vi byggde en ställning att lägga på skorstenen och skruvade fast en vinsch i den. Innan vi provade att dra en tom "säck", så provdrog vi med den dragplugg av trä, som vi fick med stålslangarna. När vi hade konstaterat att det inte fanns några hinder i skorstenen var det bara att sätta igång.