Senast uppdaterad: 30 augusti, 2010

Rörspis

 

Vi skall bygga en rörspis i salen.

Fram till någon renovering, antagligen på 40-talet, fanns här en kakelugn. Vi har hittat krossat kakel från den. Nu väljer vi att bygga en rörspis. Vi har gått en kurs hos Valter Isander i Rönninge och lärt oss principerna. Nu gäller det för oss att vara noga och hellre göra om - det är ju lätt - för att få allting rätt, tätt och rakt.

 

2009-04-11

Man måste börja med grunden!

Vi har gjort ett jättefundament, som dels skall hålla skorstenen på plats efter att vi grävt bort så mycket jord och dels hålla för trycket från en rörspis. Det senare skall inte vara något problem här!

Betongen tog slut, men den sista biten gjuts när ytskiktet kommer på plats.

 

2009-06-28

Nu är ytskiktet gjutet, förstärkt med armeringsnät. När vi har lagt plattorna framför spisen skall de komma i jämnhöjd med brädgolvet.

 

2010-04-25

Skorstenen behövde lagas, så det tog längre tid än planerat innan vi kunde börja bygga rörspis, men nu är det dags. Ovanför rörspisplatsen var taket förstört. Det fanns bara fula ohyvlade brädor. Vi tog bort dem och den isolering som fanns ovanför - grästorvor!

 

2010-04-25

Här var det musparadis i taket! De har t o m utvidgat ett kvisthål för att få en autostrada in i paradiset.

Istället för den gamla isoleringen har vi lagt in glasull och sedan täckte vi hålet med en brandskyddsskiva. Det behövs egentligen inte ovanför en rörspis - det blir ingen egentlig hetta där - men det ger en slät och neutral takyta.

 

2010-05-02

Nu börjar bygget av basen för rörspisen!

Det är lågt i tak i stugan, så rören kan inte bli så långa och då blir verkningsgraden lägre. För att få så långa rör som möjligt får de gå ända ner mot golvet. Vi har sett en gammal kakelugn i en stuga i närheten där man hade gjort så och det var säkert av samma anledning.

Den här delen är murad med murbruk C, som vi har förstärkt med lite cement. Själva rörspisdelen skall muras med lerbruk.

 

2010-05-09

Nu börjar man kunna se vad det skall bli. Luckramen är på plats, vågrätt och lodrätt.

Göra om är lätt när man murar med lerbruk och det är tur! Det är jättesvårt att mura med masugnsstenar, men vi fick en pall sådana stenar när vi köpte våra 10 pallar med olika slags sten och tegel, så man måste ju försöka använda dem! De är jättetunga och det blir säkert ett bra värmemagasin.

Har ännu inte räknat ut hur eldstadstaket skall muras, men det löser sig nog...

På avsatserna vid sidorna skall rökrören börja muras nästa helg.

 

2010-05-16

Det går långsamt fram, men det är också den mest komplicerade delen av bygget - försöker jag trösta mig med. Materialet gör det inte direkt enklare. Masugnsstenarna är konstigt formade och resten av teglet är begagnat och delvis av lite olika storlek.

Jag har sorterat teglet i kling, klang, klong och klonk. Bara kling och klang kommer att bli rörspis. Hur? Jag ställde varje enskild tegelsten på ena hörnet och slog med en hammare på den!

Det blev en liten miss när eldstadsbasen byggdes; man bör ju förena väggarna så att det inte blir en genomgående skarv. Slagborrmaskin och vinkelslip kompenserar för bristande planering!

Till ena röret skall det göras en anslutning för den gamla järnkaminen. Den skall hjälpa till att snabbare värma rummet, när man just har kommit till huset en kall dag.

 

2010-05-23

Det blev ett enda varv stenar den här helgen, eftersom vi bara var på landet en dag och eftersom varje sten i det här lagret skulle kapas eller formas. Nu har anslutningen för den lilla kaminen hamnat på rätt höjd - fick göra om just den biten.

Måste komma ihåg att putsa baksidan innan den har blivit så hög att man inte längre når ner...

Lägger plast över bygget, när vi lämnar det efter helgen, för att det inte skall torka för fort - då spricker lerbruket och spisen blir inte tät.

 

2010-05-28

Ytterligare en enstaka dag på landet och bara ett varv.

 

2010-06-12

Det är sanslöst svårt att mura med masugnsstenar som är sneda eller runda på alla håll och kanter!

 

2010-06-12

Det känns som det har kommit en bit på väg nu, men det är tur att rörspisen skall putsas! Rakt är det inte... men kanske inte heller så snett som det ser ut på bilden.

 

2010-06-20

Nu är det inte långt kvar tills det besvärligaste är överståndet! (tror jag). Det är dags att dra in sidorna så att överdelen blir smalare än underdelen. Eldstaden är i princip passerad - tack och lov!

Putsar insidan av rökrören med lerbruk, efterhand som bygget framskrider. Det skall både bidra till att täta och till att skydda teglet från den värsta hettan. Tegel skall värmas långsamt.

 

2010-07-25

Allting går mycket långsammare än man vill. Semestern kommer senare och blir kortare än man tänkt och projekten blir försenade...

Alltnog, här har jag kommit över "midjan" på rörspisen. Den minimala nischen för thekannan är förberedd och de 5 kanalerna är ungefär lika stora.

 

2010-07-29

Nu är nishen murad, plus ett varv till. Valvet är gjort med vinkelslip och behöver justeras lite. Fann att ett grytunderlägg var en perfekt mall för rundningen!

 
 
 

2010-08-13

Nu är grovputsningen påbörjad. Det var dumt att klippa av nätet framför nischen innan putsen var på plats och kundet fixera nätet, jag fick trycka in det med snören och en tegelsten.

För att spänna nätet där murningen var lite ojämn, gjorde jag ett verktyg av en stor spik som jag böjde i spetsen. Med den kunde jag kroka i nätet och när man sedan vrider om spänns nätet.

 

2010-08-29

Nu är putsningen klar. Den hjälpsammaste av grannar har lovat att vattna under några dagar!

 

2010-08-29

Och här är ytterligare en bild.

Rörspisen är absolut inte perfekt. Det där med rakt osv. var inte lika lätt att göra, som att vilja göra. Nå, så länge funktionen är bra, så är det viktigaste uppnått. Det gör inte heller någonting alls om den ser ut som om den har stått här i 100 år!