Senast uppdaterad: 11 augusti, 2011

STENMURAR

 

Vi behövde göra några terrasseringar av marken, så Birger började bygga stenmur...

 

I början fanns en hög med sten.

Många stenar var stora och måste flyttas med spett.
Sten på sten blir mur.
Ser ut som en mur!
"Fett stabbe" skulle sonen sagt...
Han som gjorde det håller sig i bakgrunden.
Nästa mur skall hålla en utvidgad entréyta på plats.
 
Jord mot muren för att ge ytterligare stöd - men muren syns tyvärr inte längre
Med erfarenhet kommer förmågan att flytta ännu större sten. Men det behövs muskler också!
Här skall den första muren förlängas. Terrassen utvidgas till att även gå bakom garaget. Terrasserna skall bli plats för fruktträd och bärbuskar.
 
En stenlagd ramp - bra när man har lerjord! I bakgrunden ligger en hög med kogödsel, som skall myllas ner i terrassens jord.