Senast uppdaterad: 9 juni, 2009

Grundläggning

 

Grundläggningen var från början tänkt att bestå av ungefär 25 cm makadam, 10 cm isolering och sedan en armerad betongplatta på ca 10 cm, men det visade sig att det inte var möjligt eftersom den ena långväggen någon gång har satt sig för mycket. Plattan skulle ha gått upp mot timret på den sidan.

 

2009-03-01

Hela den hög makadam som var kvar efter dräneringen ligger nu i salen. Det är ett lite för tjockt lager, men det skall jämnas ut senare. Markduk för att hindra jord att komma in i makadamen genom stengrunden - det skulle kunna dra in fukt.

 

2009-03-29

Fem inburade stenar väntar på att bli ingjutna tillsammans med ett stort antal mindre kompisar. Vi ägnade en dag åt att tvätta småstenar rena från lera. Vi har ju inte precis brist på stenar och ju fler vi sänker i gjutningen, desto mindre betong går det åt.

Det här skall bli grunden för den framtida rörspisen i salen.

 

2009-04-11

Jätteklumpen som både är fundament för rörspis och köksspis och stöd för skorstenen - som ju stod på en lerpelare - är i princip klar. Det fattades lite betong, men det kompletterar vi när ytskiktet skall gjutas.

Gjutningen är ca 2-2,5 m3 och trots att vi lade ner så mycket sten vi kunde, så gick det åt ca 80 säckar grovbetong - som Birger blandade för hand!

En sådan här betongklump kommer naturligtvis att leda en del fukt, trots dräneringen, så det måste vi hantera.

 

2009-04-26

All makadam är på plats.

Det är också den nya stocken under dörröppningen mellan köket och salen. Den gamla var totalt pulveriserad.Vi har skaffat en gammal dörr med karm och skall efterhand sätta in den här.

Ytterligare ett par stockar har lagts in under gamla otillräckliga, men det skriver vi om under "Vägg Tak".

 

2009-05-02

En 90 kg markvibrator kan inte packa 25-40 cm makadam, men det är den maskin man klarar att få in i ett hus och över trösklar - om man har tränat musklerna lite innan. Det kan man lämpligen göra genom att gräva och baxa sten...

 

2009-05-03

Platt som ett salsgolv!

 

2009-05-03

Plast, dels för att hindra markfukt från att stiga upp och dels för att hindra smältvatten och störtregnsfloder från att rinna in till golvkonstruktionen. Den högra sidan ligger här ca 15-20 cm under markytan, medan den vänstra sidan ligger ungefär jämns med markytan.

Markvatten som inte kan undvikas skall rinna in i makadamen och sedan efterhand ledas bort via dräneringen. Plasten slutar ca 15 cm över markytan och lika mycket under syllstocken, så att den blir lite ventilerad.

 

2009-05-03

70 mm markisolering av en sort som inte suger upp fukt och som tål stor last. Den här skall klara ett tryck som motsvarar 250 kg per dm2.

Det skall inte behövas 100 mm som vi tänkte från början, eftersom vi får ca 20 cm luft under blindbotten. Vi fick 10 cm extra luft från den eliminerade betongsulan och 3 cm pga den tunnare isoleringen - att skyffla in mer makadam kändes inte som den mest attraktiva lösningen... Någon är lite trött på att bära sten!

 

2009-05-03

På 2 timmar kom ca 18 m2 markisolering på plats. Den måste skäras i ytterkanterna så att den passar in runt grundstenarna. En gammal sticksåg var perfekt för jobbet.

 

2009-05-09

Markisoleringen är lagd. Den är så stark att den utan problem kan bära trappan!

 

2009-05-10

Vattenrör till toalettrummet och avloppsrör från toalettrummet och trappskrubben är nu på plats. Det räcker med smala rör, eftersom det bara är handfatsavlopp och överspillningsvatten från varmvattenberedaren som skall hanteras.

Vi hade haft svårt att få ordentligt fall på grövre rör, om de skulle ligga i varmgrunden - och det vill vi ju. Vi fick bara pecis in isoleringen under bjälken på bilden. Tack vare att den är sned, så kunde vi föra igenom rören vid bortersta änden.

Avloppet är lagt så att så lång sträcka som möjligt skall ligga under bänkskåpen i köket. Då kan vi inspektera dem genom att ta ut skåpen. Vi skall också ha en lättåtkomlig lucka i ett eller ett par skåp; diskbänkskåpet och lådhurtsen.

 

2009-05-17

"Stockarna" kommer på plats. Konstruerade som ett omvänt T för att fördela tyngden på markisoleringen - även om den är stark. Dubbla "stockar" vid ytterväggarna där man typiskt sett har tunga saker, som porslinsskåp och bokhyllor.

 

Kan bära en stridsvagn säger Birger!

I mellanrummet mot grunden skall vi lägga isolering. Det blir lite som en "modern mullbänk". Alla stängda fack med luft kommer också att isolera.

 
Stockarna måste huggas till där grundstenarna går långt in.
 

2009-05-23

"Mullbänken" med Isodränkulor och rester av markisolering på plats ytterst.

Mot stengrunden ligger först markduk, sedan plast en bit - men inte helt upp till stocken - som skall leda eventuellt inrinnande vatten ner till makadamen, för vidare befordran till dräneringen, och innerst mot Isodränkulorna en vindduk. Vi valde vindduk istället för vindpapp, eftersom vindduken är segare. Det behövs när man måste forma den efter stenar av olika storlek.