Senast uppdaterad: 22 juni, 2010

Friggebod

 

Till stugan hör en friggebod, en vanlig liten gäststuga. Den har nog några år på nacken. Eftersom dessa friggebodar byggs med oskyddat ändträ och utan särskild tätning av "timret", så har det dragit in vatten. På en del "timmer" är ändträt helt ruttet och det är stora fläckar på innerväggarna från inträngande vatten. Hållfastheten är fortfarande ok, men förfallet måste stoppas.

 

 

2008-08-30

Ett par hörn är särskilt drabbade av röta och svartmögel. Det är de av friggebodens hörn som mest ligger i skugga.


2008-10-04

De tidigare löst lagda "grundstenarna" av lättbetong, på trädgårdsplattor av betong, har ersatts av 90 cm plintar som står på var sitt nedgrävt lättbetongblock. Totalt alltså ca 110 cm.

Det ger lite mer höjd än tidigare, vilket skall ge bättre ventilation av golvkonstruktionen.

 

2008-10-18

Nu börjar projektet att klä friggeboden med stående panel - precis som de andra husen. Det skyddar konstruktionen mot regn och samtidigt kan man isolera friggeboden lite.

2008-10-20

Den första väggen har fått isolering, vindpapp och panel, nu fattas bara locklisterna. Det skall inte vara någon diffusionsspärr, vare sig ute eller inne, eftersom friggeboden står kall under vintern.

Diffusionsspärr skapar problem med kondens inne i väggen, när varm uteluft på våren möter den kalla innerväggen i stugan - och omvänt under hösten/vintern.

2008-10-20

Locklisterna är hjälpligt, men inte ordentligt, ditsatta. Det kom regn som försenade jobbet, så nu får det vänta till nästa helg.

 

2008-12-07

Ja, så har det fortsatt vägen runt. Lite extra pyssel vid fönster och dörr - det behövdes infodringar eftersom ytterväggen nu ligger ca 11 cm längre ut.

Arbetet har tagit mycket längre tid än beräknat. Det är som vanligt. När man räknar efter hur lång tid jobbet rimligen bör ta skall man dubblera den tiden och då kommer man i närheten av vad det blir om man inte stöter på problem. I så fall tar det ännu längre tid.

Målningen får nog vänta till våren, så locklister, foder och knutar är bara provisoriskt ditsatta. Det skall i vart fall hålla regnet ute nu.

Isoleringen är glasull, 90 mm. Panelen är 170 x 21 mm. Vindpapp har använts men inte diffusionsspärr. I "kjolen" under panelen finns en liten lådkonstruktion fylld med lättklinker (typ Leca). Det är tänkt att isolera i nivå med golvet och att eventuellt minska mössens bosättning i huset, fast jag tror det har rätt liten effekt. Tyvärr har vi sett att mössen gillar glasull, så väggarna blir nog bebodda efterhand.

Golvet kommer vi att isolera med mineralull, trots att vi har sett att mössen går i det också. Lättklinker skulle bli lite väl dyrt konstaterade vi. Vi får kanske lägga några kronor på en pip-manick som håller mössen borta! Enris skall ju också vara bra, men dels har vi inga enar och dels verkar det jobbigt...

2008-12-28

Här ligger isoleringen av mineralull, 90 mm, på vindpapp. Åter inte någon diffussionsspärr.

2008-12-29

Nu är golvet på plats! Underbart! Det svajar fortfarande lite, eftersom vi inte tänker fästa det. Det får vara tillräckligt att fixera det med golvlisterna. Vi vill enkelt kunna kolla isolering mm. Det vita dammet är rester från den släckta kalken som lär avskräcka möss. Vi har hällt ner det vid alla skarvar i isoleringen.

Innan vi lade golvet tvättade vi väggarna med algtvätt. De mörka mögelfläckarna blev betydligt ljusare, men väggarna måste målas.

Efter målningen är det bara isolering av taket kvar - och så lister förstås. Därefter kan vi flytta ut de lagrade möblerna och prylarna igen.

Ett par timmar senare trillade Lisa ner från stegen...

 

 

2009-02-08

Nu är väggarna grundmålade med en mager linoljefärg - 50% färg och 50% lacknafta. Linoljefärg har mindre molekyler än modern färg och tränger därför längre in i virket.

Det är inte målat ända upp, eftersom vi skall isolera taket.

2009-02-14

Väggarna är färdigmålade. Det är mycket pigment i linoljefärg, så det räcker med ett lager. Vi gjorde den vita färgen mjukare med 1/2 burk (45g) guldocker-pigment till ca 2L färg.

 

2009-02-22

Vi har isolerat taket med glasull - hoppas mössen håller sig borta - och har använt markduk för att hålla den på plats medan vi sätter panelen och för att minska luftrörelserna. Markduk är starkare än vindpapp, som kanske hade varit alternativet.

 

2009-03-15

Så var interiören i princip klar!

Listerna är på plats och golvet är fastskruvat. Det blev för stora springor när det låg löst. Det ligger tätare nu än tidigare när det låg helt löst, så det behövdes en extra golvbräda. Den fanns lyckligtvis i husets lager av diverse brädor. Ventillocket skall dit när jag har hittat det...

Ytterpanelen skall naturligtvis också målas färdigt, när det blir tillräckligt varmt.

I sommar, när väggarna torkat ut ordentligt, skall vi fylla igen springorna mellan "stockarna" med fogmassa och måla. Då skall också dörren och fönsterna målas och golvet skuras och kanske oljas.

 

 

2009-03-22

...och nu kan man bo där!