Äpplen

 

Senast uppdaterad:
12 januari, 2012

I många år var jag allergisk mot äpplen och kunde bara äta dem tillagade - det var en korsallergi till björkpollenallergi. Nu när jag har blivit äldre är immunförsvaret inte längre lika aktivt och äppelallergin har försvunnit. Eftersom jag så länge inte kunde äta äpplen, så har jag nu blivit ganska intresserad och fascinerad av äpplen som sådana.

Jag har lärt mig att ympa och jag har nu några träd med flera olika äppelsorter i varje. Det enda som begränsar mina excesser är utrymmet! Det finns helt enkelt inte plats för så många fler träd. På landet finns det fortfarande plats, ja det saknas faktiskt träd i vår nyanlagda äppelgård. När jag skulle välja sorter till den nya äppelgården fann jag att det var otroligt svårt att få överblick över alla äppelsorter och deras egenskaper. Det finns inga listor där man kan sortera äppelsorterna för att hitta de kombinationer av egenskaper som man letar efter.

För att hjälpa mig själv så gjorde jag en sådan lista. Eftersom jag tror att även andra kan ha nytta av den, så lägger den här bland mina sidor. Jag skulle uppskatta mycket om jag får återkoppling på listan, t ex om saknade sorter (inkl information om dem) eller felaktigheter som kan ha smugit sig in.

 

Listan är gjord i Excel och källor är "Äpplen i Sverige" av Håkan Svensson och Kent Kastman, och "100 älskade äpplen" av Görel Kristina Näslund och Ingrid af Sandeberg.

För sorter som är markerade med *** har jag själv har sammanställt klassificeringsinformationen efter bästa förmåga, bl a genom att försöka tyda de bilder av äppelsorterna som finns i de böcker jag refererar till.

Vartefter som jag hinner kommer jag att komplettera listan med information om tillväxt (svag, stark etc) och pollinering. Naturligtvis kommer jag också att lägga till fler sorter i den mån jag hittar information om dem.

Så här fungerar det:
Vid varje rubrik finns en pil. Klicka på pilen och välj vilken egenskap du vill sortera efter. Om du t ex vill se alla sorter som kan lagras till april, så går du till kolumnen som heter Lagring, klickar på pilen, klickar bort bocken från "Alla" och klickar i "apr" och sedan OK. Då visas alla sorter som har maximal lagringstid "apr" registrerad.

Om du sedan vill börja om och sortera efter en annan egenskap, så måste du klicka i boxen "Alla" för Lagring och sedan göra de val du vill för nästa egenskap du vill söka på.

OBS!!! LISTAN FUNGERAR ÄNNU INTE RIKTIGT SOM DEN SKALL!!!